Posted on

Tükenmişlik sendromu nedir

Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik sendromu; Adından da anlaşılacağı üzere tükenmişlik hissi, duygusal olarak çaresizlik ve umutsuzluk duyguları ve ilgisizlik olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Tükenmişlik sendromunun tanımı günümüzde kabul gören tanımı itibariyle  Christina Maslach tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda Tükenmişlik Ölçeği’nide geliştirmiştir. Tükenmişlik Sendromunu biraz açarsak yoğun iş temposunun getirdiği yoğun duygusal taleplere maruz kalma sonrasında fiziksel olarak bedenimizin vermiş olduğu tepkidir. Bu tepkide insanlarda yorgunluk, ilgisizlik, bıkmışlık ve umutsuzluk olarak görülmektedir. Tükenmişlik Sendromu sonuç olarak insanda başarı ve motivasyon düşüklüğü ile birlikte kişisel özgüven kaybı ve beklentilerin yok olması sonucunu doğurmaktadır.

Maslach ve Jackson (1986) tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve
kişisel başarıda düşmeden oluşan, “üç bileşenli bir psikolojik sendrom” şeklinde ifade
etmişlerdir.

Tükenmişlik sendromu kimlerde görülür?

yaşanılan yer, çalışma ortamı, bireysel ilişkiler, evlilik ve aile yaşantısı, cinsiyet, eğitim durumu ve çalışma ortamı Tükenmişlik Sendromu oluşumunda önem arz eder.

Dünya Sağlık Örgütü (1998) yayınladığı Dünya Sağlık raporunda tükenmişliği; fazla çalışma ile ortaya çıkan aşırı bir duygusal yorgunluk ve bunun sonucunda iş ve sorumluluklarını yerine getirememe durumu olarak tanımlamıştır.Buna göre; birey zaman içinde kronikleşmiş bir şekilde yorgunluk yaşar; işinden soğur, kendi içine çekilir ve artan bir şekilde yetersiz olduğunu hisseder.

Tükenmişlik Sendromu ile mücadele

Tükenmişlik sendromu ile mücadele bu sendromu ortaya çıkaran sebeplerin tespit edilmesi ve ortaya çıkan bu sebeplerin iyileştirilmesi,mümkünse ortadan kaldırılması ve kişilerin profesyonel yardım alması ile iyileştirilebilir bir durumdur. Kişi mutsuz ve çaresiz hissettiği konuları tespit etme noktasında çalışmalıdır. sorunun kaynağı bulunduktan sonra şartların değiştirilmesi, mümkün değilse ortamın değiştirilmesi önemlidir.

Tükenmişlik sendromu hakkında yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Akademik olarak bu konu ile ilgili çalışmalara aşağıda verilen linklerden ulaşabilirsiniz.

Kaynak1