Posted on

Arcgis Tin Üretimi | Create TIN

TIN Ne demek?

Triangulated Irregular Network kelimelerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe ” Üçgenlenmiş Düzensiz Ağ ” anlamına gelen ve yüzey modellerinden yada nokta verilerinden oluşturulan bozuk üçgenlerden oluşan bir veridir. TIN verisi, vektörel bir veridir ve raster veriye göre çok fazla boyut kaplar. TIN verisi,  büyük ve sık noktalardan oluştuğunda ise işlem yapmak için daha fazla zaman alabilir, bu durum raster veriye göre bir dezavantajtır. TIN verisi ile yükseklik haritaları oluşturulabilir. Farklı yükseklik aralıklarında farklı renklerde gösterimler sağlanabilir ve lejant yardımıyla haritanın okunabilirliği sağlanır.

Arcgis’de TIN yapmak için hangi datalar gereklidir, nasıl TIN data yaratabilirim? Arcgis’de TIN ile ilgili bu bölümde sadece bir yükseklik değerine sahip olan noktalardan nasıl TIN oluşturabileceğiniz Arcgis üzerinde anlatılacaktır.

Arcgis TIN üretimi

Yükseklik değerine sahip ve noktalardan oluşan bir datayı kolayca TIN verisine dönüştürebiliriz. BUnun için noktalarımızı Arcgis ortamında açtıktan sonra sırasıyla;

  • 3D Analyst Tools
  • Data Management
  • TIN
  • Create TIN

İle ulaşacağımız alandan yapabiliriz.

create-tin

 

Create TIN Menüsü

Arcgis Create TIN oluşturma bölümünde karşımıza gelen iletişim kutusunda ilk alan “Output TIN” burada sağ tarafta yer alan dosya ikonuna tıklayarak hazırlayacağımız TIN verisinin nereye kaydedileceğini seçmemiz gerekmekte.

Opsiyonel olarak “Coordinate System” bölümü bulunur, burada dilediğiniz bir Koordinat sisteminde çıktı alabilirsiniz, bu alanı boş bırakmanız halinde ise mevcut sisteminiz korunacaktır.

create-tin-1

Burada önem arz eden bölüm ise, ” Input Feature Class ” bölümüdür, burada TIN verisi için gerekli olan verimizi seçmemiz gerekmektedir, dosya ikonuna tıklayarak girdi dosyamızı seçerek “OK” butonuna basıyoruz ve dosya büyüklüğümüze göre bekledikten sonra, işlem tamamlanacak ve sağ bölümde otomatik olarak hazırlanmış bir lejant ile birlikte TIN oluşmuş olacaktır.

create-tin-2

Bir TIN datası oluşturma esnaasında girdi verinizde yüksekliğin olması mutlaka gereklidir, yükseklik değerlerinizin data içinde hangi sütunda olduğu önemlidir, girdi verinizde yer alan yükseklik verinizin bulunduğu sütunu seçebilirsiniz.