Posted on

Ortometrik Yükseklik Nedir

Ortometrik Yükseklik Nedir?

Yükseklik ölçümlerinde kullanılan bir kaç yöntem bulunur, bunlar Elipsoid, Geoid ve Ortometrik yükseklik kavramlarıdır. Yükseklik ölçümleri tekniklerine ve yapılarına göre bu yükseklikler belirlenir. Yükseklik ölçümlerinde Dünyanın gerçek yükseklikleri ve baz alınan datuma göre yükseklikleri farklı olabilir, bu sebeple bu yükseklik tanımlamaları kullanılır. Dünyada yer alan bir noktanın gerçek yükseklikleri deniz seviyesine göre yapılan ölçümler ile bulunan yüksekliklerdir.

ortometrik-yukseklik-nedir

Dünya elipsoid bir şekilde olduğundan bir noktanın elipsoid yüksekliğini bulmak için GPS sistemlerinden yararlanılabilir, ama bulunan bu yükseklik gerçek yüksekliği temsil etmez, bu sebeple bir noktada GPS sistemleri kullanılarak yapılan GNSS cihazı ile yapılan ölçümler o noktaya ait gerçek yani deniz seviyesinden bir yüksekliği göstermez. Bu şekilde bulunan yükseklikler Elipsoid yükseklik olarak tanımlanır.

Ortometrik Yükseklik Kavramı

Ortometrik yükseklik, bir noktanın deniz seviyesine göre yüksekliğini yani gerçek yüksekliği belirtir, bu yükseklik Nivelman işlemi ile deniz noktasının 0 (Sıfır) olarak kabul edildiği bir noktadan taşınması ile bulunan gerçek değeri temsil eder ve doğru bir yükseklik bilgisidir.

Gps ile yapılan ölçümlerde bulunan Elipsoid yüksekliklerin, Ortometrik yüksekliğe dönüştürülmesi gerekmektedir, bu işlem için o bölgede bulunan ve Nivelman yöntemi ile taşınmış nirengilerin gerçek yüksekliklerinin, Elipsoid yüksekliklerinin farkları alınarak ortalaması alınması ile bulunan değer kadar farklarının alınması ile yapılır.