Posted on

Lod seviyeleri nedir | Ne işe yarar?

Lod Nedir, Lod seviyeleri kavramı

Lod kavramı Cbs ve Gis ile ilgli çalışmalarda çok sık kullanılan ve karşılaşılan bir kelimedir. Lod kelimesi bir detay ölçme parametresi olarak karşımıza çıkan bir kavramdır, Lod İngilizce (Level of Detail)  kelimesinin baş harflerinden türetilmiş olup, tükçeye detay seviyesi olarak çevrilmektedir. Lod kavramı CityGml’nin geliştirdiği uluslararası bir formattır.

Lod kavramı 3d özelliği taşıyan nesneler için kullanılan bir kavram olup, arazide yer alan nesnelerin, detaylarına göre sınıflandırma şeklidir. Günümüzde gelişen Cbs uygulamaları ve 3D kent modelleme teknikleri ile gösterilen detay objelerin ne kadar detaylı olacağı belirli bir standart dahilinde olması gerektiğinden, alımı yapılan objelerin detayları için Lod kavramı ile nitelendirilir.

lod-seviye

Lod 0, 1, 2, 3, 4 Nedir?

Lod seviye 0’den başlayarak Lod 4 seviyesine kadar 5 kategoriye ayrılarak sınıflandırılmıştır, Lod 0 seviyesi en düşün detay gösterimi yapılan düşük detay gösterimine sahipken Lod 4 seviyesi ise en yüksek detay gösterimi yapılan seviyedir. CityGML’nin belirlediği standartlara göre ayrıntı düzeylerinde kullanılan veri çözünürlükleri için getiridiği standartlar şu şekildedir.

lod-kavrami

 

Gröger vd. (2004) ise sayısal arazi modellerini de içeren 5 LoD önermiştir:
  • LoD0 = Uydu görüntüsü, ortofoto vb. görüntülerin sayısal yükseklik modeli yüzeyine giydirilmesi,
  • LoD1 = Binayı haritalardaki sınırlarından mevcut yüksekliği kadar yükseltme,
  • LoD2 = Çatı türleri, çatı elemanları ve önemli ağaçlar ile zenginleştirilmiş
  • LoD3 = Bitki örtüsü, sokak nesneleri (sokak lambaları, elektrik direkleri vb.) ve mimari özellikleri ile modellenmiş binalar,
  • LoD4 = LoD3’e ek olarak bina içi ayrıntıların da modele eklenmesi

Kaynak:

http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/ff53752790c8c53_ek.pdf