Posted on

DEM | DTM ve DSM nedir

dtm, dsm nedir

Dem – Digital Elevation Model

Digital Elevation Model nedir? Dem olarak ifade edilen ve Türkçeye  Türkçe Sayısal Yükseklik Modeli olarak çevrilmiş olan bir kavramdır. Ancak DEM genel anlamda bir yükseklik bilgisinden söz eder, DEM ifadesi kendi içinde DTM ve DSM olarak iki farklı kategoride değerlendirilir. Türkçede SYM oalrak kullanılır, daha önce SYM nedir hakkında gerekli bilgileri vermiştik, SYM nedir? isimli yazımızdan okuyabilirsiniz.

DTM – Digital Terreain Model

Sayısal Arazi Modeli, Sayısal Yükseklik modelidir, sadece arazi yapısını gösteren bir modeldir, arazideki doğal ve insan yapısı objeler bu veride bulunmaz, çıplak arazi modelidir.

DSM Digital Surface Model

Sayısal Yükseklik Modeli, Arazideki tüm objeleri yansıtır, arazi üzerindeki doğal ve insan yapısı tüm yapılar bu yükseklik bilgisinde yer alır.

dtm, dsm nedir