Posted on

CBS Giriş

CBS Giriş Dersleri

Cbs nedir, ve ne işe yarar? Temel CBS bileşenleri nelerdir, CBS konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için temel bir kaynak niteliğinde dersler yer almaktadır. Açıkders kapsamında hazırlanmış dökümanlar ile CBS konusunda temel ve giriş seviyesinden itibaren bilgi sahibi olabileceksiniz. Türkiye Bilimler Akademisi, Ulusal Açık Ders Malzemeleri kapsamında CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ dersleri yayınlanmaktadır. Söz konusu ders içerikleri PDF formatında ve Hafta şeklinde yayınlanmıştır.

cbs-temel-giris

 

CBS Sistemlerine Giriş – Açık Ders

14 Haftalık bir ders programı içeriğinde ise giriş seviyesinden itibaren belirli analizlerin yapımına kadar bir süreçte yer alan CBS ve Temel bileşenleri hakkında  detaylı bilgiler ve örnekleri inceleyerek, Cbs ile ilgili bilgilerinizi geliştirebileceğiniz bir kaynak olma özelliğinde. Özellikle CBS konusuna yardımcı kaynak arayanların ve internet ortamında doğru ve temiz bilgiye ulaşmak isteyenler için kullanılması ve incelenmesi gereken bir kaynak olarak, sizleri bilgilendirmek istedik.

CBS derslerine aşağıdaki linkten yada sayfanın en altında yer alan linkten ulaşacağınız, Açık Ders programlarına ulaşabilirsiniz.

 

 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ

  1 Hafta
  Ünite 1: Giriş

  • Sayısal Coğrafi Bilgi
  • CBS tanımı
  • CBS’nin bileşenleri
 • 2Hafta

  Ünite 1: Giriş

  • CBS uygulama alanları
  • CBS ile ilişkili disiplinler
  • CAD/CAM sistemleri
  • Tarihsel perspektif
 • 3Hafta
  Ünite 2: Veri Girişi

  • CBS için verinin önemi
  • Mevcut grafik veya görüntülerin kullanılması ile veri girişi
   • Elle sayısallaştırma
   • Otomatik veya yardımlı sayısallaştırma
 • 4Hafta
  Ünite 2: Veri Girişi

  • Gerçek zamanlı sayısal veri
  • Mevcut sayısal veri
 • 5Hafta
  Ünite 3:Coğrafi Konumlandırma

  • Dünya Koordinat Geometrisi
  • Üç Boyutlu Sistemler
  • Düzlem Koordinat Sistemleri
 • 6Hafta
  Ünite 4: Harita Projeksiyonları

  • Harita Projeksiyonları ve CBS ile ilişkisi
  • Projeksiyon Yüzeyleri
 • 7Hafta
  Ünite 4: Harita Projeksiyonları

  • Bozulmalar
  • Uygun Harita Projeksiyonunun Seçimi
 • 8Hafta
  Ünite 5: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

  • Veri Yönetimi Kavramları
  • VTYS’nin avantajları
  • Veri Taslakları
 • 9Hafta
  Ünite 5: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

  • Veri Modellerinde Mantık
  • İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (İVTYS)
  • Veri Normalizasyonu
 • 10Hafta
  Ünite 6: Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu

  • Vektör Veri Modelleri
  • Hücresel Veri Modelleri
 • 11Hafta
  Ünite 6: Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu

  • Vektör ve Hücresel Veri Modelleri Arasındaki Dönüşüm
  • Mekansal Veri Organizasyonu
  • Özelliklerin Simgeleştirilmesi
 • 12Hafta
  Ünite 7: Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi

  • Düzeltme/Sınflama/Genelleme, Ölçümler
  • Bindirme Analizleri
  • Ağ Analizleri
  • Komşuluk Analizleri
 • 13Hafta
  Ünite 7: Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi

  • Fiziksel ve Çevresel Süreçlerin Modellenmesi
  • Beşeri Süreçlerin Modellenmesi
  • Karar Verme Süreçlerinin Modellenmesi
 • 14Hafta
  Ünite 7: Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi

  • Veri Kalitesi ve Hatalar
  • CBS’de Hata Kaynakları
  • Hataların Yönetimi