Posted on

Sgk Fizik tedavi ücretleri yeni düzenlemesi

Sgk Fizik tedavi ücretleri

Sgk Fizik tedavi ücretlerinde yaptığı düzenlemeler ile birçok hastalığı kapsam dışında bıraktı. SGK tarafından ödenen bir çok hastalık kalemi ödeme listesinden çıkarıldı.

Güncellenen Sağlık Uygulama Tebliğinde  özellikle A grubu olarak tanımlanan hastalara verilecek rehabilitasyon uygulama sayısı 16 hastadan 8 hastaya düşürülerek, yarı yarıya azaltıldı. Yine aynı genelge kapsamında ortopedik engelli hastalara verilen tedavinin kapasitesi de yüzde 55 oranında düşürüldü.