Posted on

Öğretmenliğe atamada 40 yaş şartı kalktımı

Öğretmen atamalarında 40 yaş şartı

Milli eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamalarında 40 yaş vardı ancak yapılan düzenleme ile 40 yaş şartı artık aranmayacak.  MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 28.01.2015 tarihi itibariyle yapılan değişikliğe göre 40 yaş şartı aranır ibaresi geçen 11/g maddesi ile 55/(3) nolu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürülükten kaldırılan ve 40 yaş üstü öğretmen adaylarının etkileyen eski maddeler aşağıda verilmiştir.

Talimat bizzat Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından verilmiştir ve Resmi Gazetenin 28.01.2015 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükten kaldırılan maddeler şunlar

Yapılan değişikliklerde, aşağıda yer alan hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

11/ g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

55/(3) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir