Posted on

Kat Mülkiyeti Kanunu Nedir?

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat Mülkiyeti, birden fazla bağımsız bölümü olan bir taşınmaz üzerinde bulunan her ayrı bölümün ayrı mülkiyet ile belirlenmesi ve bağımsız olarak bir Tapu sahibi olmasıdır. Kat Mülkiyeti kanunu ile bu sahipliğin nasıl olması gerektiği açıkça belirlenmiştir. Kat Mülkiyet Kanunu’na göre kat mülkiyetine esas yapılar ve bağımsız bölümler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki) denmektedir.

Bu kanun maddesine göre; Bir gayrimenkülde örneğin bir apartman dairesine ve bahçesi vb. varsa ek yapıları ile birlikte [highlight] Anagayrimenkul [/highlight] denilir, Ancak sadece yapı kısmına Apartman’a [highlight] Anayapı [/highlight] denilir. Bu apartman dairesindeki her bir daire, dükkan ise birer [highlight] bağımsız bölüm [/highlight] dür. Bu bağımsız bölümlerin sahiplerine ise [highlight] Kat Maliki [/highlight] denilir.

Bağımsız bölüm ve Ortak Kullanım alanları

Anagayrimenkulün bağımsız bölümler, kat mülkiyeti ile bağımsız tapu alabilirler, buna kat mülkiyeti denir. Bağımsız bölümler haricinde yapının bulunduğu arsada her bağımsız bölümün payı vardır ve kat maliklerinin paydaş oldukları kazan dairesi, çatı boşluğu veya kapıcı dairesi gibi bağımsız bölümlerde ise kullanım hakları bulunur.Anayapının bir parçası olan ve tüm maliklere hisseleri  oranında pay edilmiş olan kullanım haklarından Arsa payları Kat mülkiyeti tapusu üzerinde ayrıca belirtilmektedir.

Ortak kullanım alanları devredilir mi?

Anabinada bulunan ve buradaki kullanım hakları ana bağımsız bölümden farklı ve ayrı şekilde satılamaz veya devredilemez. Ancak bağımsız bölümlerin satışı ile birlikte bağlı kullanım hakları da devredilebilir. Kat mülkiyeti ile bağımsız bölüm mülkiyeti sağlanır ancak arsa üzerinde de bir kullanım hakkı doğar burada bir arsa payından söz edilir ve Kat mülkiyeti tapusu üzerinde arsa payı belirtilir. Kat Mülkiyetine esas bağımsız bölümün satışı ile el değiştirebilir.