Posted on

Kamuda taşeron işçiler Kıdem tazminatı

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı

Taşeron işçi olarak çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları artık Kamu kuruluşundaki hizmet süreleri, ihaleyi alan şirket değişse bile toplam çalışma süresi baz alınarak hesaplanacak. [highlight] Kamuda çalışan Taşeron işçi Kıdem tazminatı alabilecek. [/highlight]

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve kısaca Taşeron işçi olarak bilinen ” [highlight] Hizmet alımı kapsamında [/highlight] ” çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları hakkında bir yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre taşeron işçilerin kıdem tazminatları artık kamuda çalıştıkları süreler esas alınarak hesaplanacak.

Kıdem Tazminatı Sorunu Çözüldü

Kamu kurumunda çalışmasına rağmen Hizmet alımı ile alt işveren kadrosunda çalışan işçiler, ihaleyi alan şirketin değişmesi ile birlikte, kıdem tazminatı hakkı elde edemiyordu. Yapılan bu düzenleme ile bu sorun ortadan kaldırıldı ve Alt işveren değişse bile Kamuda çalışılan yıl hesaplanarak Kıdem tazminatı hesaplaması yapılacak.

Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar

MADDE 5 – (1) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur.

Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

8 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Taşeron işçiler ile ilgili düzenlemeye ait Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin almaya hak kazandıkları kıdem tazminatları doğrudan işçinin bankadaki hesabına yatırılacak.

Kıdem tazminatını kim ödeyecek

Kıdem tazminatı hakkını kazanan işçiye tazminatı almaya hak kazandığı son kamu kuruluşu tarafından ödenecek. İlgili yönetmelik maddesi aşağıda verilmiştir.

Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.