Posted on

Halep nerede

Halep nerede?

Halep şehir nerede, nüfusu ve tarihi kısaca bilgi. Halep şehir görünümü, fotoğrafları ve Osmanlı döneminde ki önemi nedir. Halep haritada nerededir?

Halep ismi Arapçada “Süt veren” demektir. Arapça Halap olarak söylenir, ayrıca batıda ise Aleppo olarak bilinir.

Halep suriyenin en önemli ve büyük kentlerinden birisidir, Nüfusu yaklaşık olarak 1.7 milyondur. Halep Türk edebiyatında da önemli yer tutar ve en önemli deyimlerimizden olan “Halep oradaysa arşın burada” sözündeki Halep bu şehirdir.

Halep Şehir görünümü

halep-şehir-görünümü

Halep Tarihi

Halep tarihte birçok devlet ve medeniyetlerin hakimiyetinde yaşamıştır, bu medeniyetler; Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Arap hakimiyeti, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mirdasiler, Ukayliler çok kısa bir süreliğine Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Suriye ülkesinin en önemli şehirlerinden birisi olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Halep, Bursa ve İstanbul’dan sonraki en önemli dokumacılık merkezi olmuştur.

Halep haritası