Posted on

Bağımsız Bölüm ne demek

Bağımsız bölüm nedir?

Bağımsız bölüm kavramı; Gayrimenkul üzerinde bulunan, her farklı mülkiyete esas bölümü oluşturan yapının bir bölümünü ifade eder. Kat Mülkiyeti kanununa göre, kat maliki tarafından alınıp satılabilen bir bölümdür. Bir apartmanda bulunan her bir daire birer bağımsız bölümdür. Aynı apartmanda varsa bir K [highlight] Kat, daire, büro, mağaza, mahzen ve depo [/highlight] vb. bir bölümde bağımsız bölüm olarak kullanılabilir.

Bağımsız bölüm ve arsa payı kavramları arasında bir ilişki ve aynı zamanda da fark vardır. Burada şöyle bir durum oluşur, sadece bir arsa üzerinde birden fazla malike sahip bir yapı vardır, bu yapıdaki her malik kendi bağımsız bölümünün sahibi, arsa üzerinde ise arsa payı hissesine sahiptir. Bu iki kavram ayrılamaz bir bütündür.Arsa payı ayrı şekilde satılamaz veya devredilemez, arsa payları bina içindeki bağımsız bölüm hisse oranlarına göre arsa üzerinde bir sahiplik belirler.

Ancak bağımsız bölüm satışı ile birlikte aynı haklar ve arsa payları yeni sahipliğe geçer. Ayrı şekilde atılamaz yada devredilemezler. Bağımsız bölümler kendi başlarına alınıp satılarak, yeni sahiplik ve tapu kaydı oluşturalan bağımsız taşınmazlardır.

Bağımsız Bölümlerde Tadilat

Bağımsız bölümlerde anayapıya zarar verecek ve ortak kullanım alanlarına fiziki müdale eden işlemler yapılamaz, ancak Anayapıya ve ortak kolon ve duvarlara zarar vermeden diğer kat maliklerinin rızası ile kanunun  uygun gördüğü, ilgili belediyeden alınacak uygunluk yazısı ile  değişiklikler ve tadilatlar yapılabilir.